Atletika

V atletice, královně sportu, si mohou svoji disciplínu vybrat skroro všichni (krom těžce postižených vozíčkářů neschopných odhodu). A tak máme na Březejci "vrhače" i běžce. Chodící i vozíčkáře. Vozíčkáři vrhají ze speciální odhodové stolice - „kozy“ a na dráhu se pouští na vozíku. Pro nejvíce postižené sportovce, ovšem schopné odhodu, jsou vypsaná  speciální disciplína hod  kuželkou.