O ČFSH o.s.

Česká federace Spastic Handicap o. s.

vznikla v roce 1992.

Federace je:

·     členem mezinárodní organizace CP-ISRA (Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou mozkovou obrnou) Tato        mezinárodní organizace je jedním ze zakládajících členů IPC .

 

·     členem Českého paralympijského výboru, který zastupuje Českou republiku v Mezinárodním paralympijském výboru (IPC).

 

·     členem Unie zdravotně postižených ČR a jejím prostřednictvím v České unii sportu (ČUS).

 

·     členem  nově vzniklé mezinárodní federace v boccie BISFed (od roku 2013).

 

    Činnost ČFSH

  •                     ve sdružených tělovýchovných jednotách a klubech provozuje sportovní aktivity zaměřené převážně na osoby s dětskou mozkovou                            obrnou (DMO). Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o postižení vrozené velká část naší činnosti je zaměřena na mládež.

  •                     seznamuje s různými sporty vhodnými z hlediska  postižení, organizuje akce, kde si mohou zájemci  tyto sportovní aktivity vyzkoušet

  •                     pokud u některých jedinců přerůstá jejich zájem za hranice rekreačního sportu či využití volného času, snaží se zajistit jim vhodné                           podmínky pro trénink, materiální vybavení, odborné vedení a účast na vrcholných domácích i zahraničních soutěžích.

  •                     nezaměřuje se jen na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnuje rekreačním formám sportovního vyžití všech členů

  •                     Členská základna čítá cca 4700 členů.

  •                     V každém roce Spastic Handicap pořádá zhruba dvě desítky domácích akcí v různých druzích sportu, z toho několik se zahraniční                           účastí, spolu s nespočtem soustředění a kurzů.