Jiří Michlíček

Natočil nezištně prezentační video o boccistce Michaele Zdráhalové. Děkujeme.