Lukáš Bronček

Lukáš Bronček

DJ LUKOVI, jak si říká, je 29 let. Je to nejlepší sprinter naší TJ a na letní speciální olympiádě v Praze 2010 byl vybrát do

Česko - moravské štafety na 4 x 100 m,v které vybojoval spolu s ostatními zlatou medaili.