Petr Janoušek

Přispěl na tréninkové pobyty Michaeli Zdráhalové. Děkujeme.