Ing. Radovan Necid

Podporuje boccistku Michaelu Zdráhalovou. Děkujeme.