Ing. Kuřátková Věra

Patronka a sponzorka boccistky Míši Zdráhalové. Hledá neustále možnosti jak Míše v uskutečnění jejích sportovních cílů pomoci.Spolu s I. Hladíkovou spoluautorka akcí TJ (Jízda pro Míšu). Děkujeme.