Pozvánka na Valnou hromadu

23.06.2009 10:15

 

 

Tělovýchovná                    jednota

 

 

 Dětského střediska Březejc o.s.

 Sviny 13 Velké Meziříčí 59401

 

 

 

 

Pozvánka

na Valnou hromadu,

která se koná ve čtvrtek 25.6. 2009 ve 15,00h v jídelně DS Březejc

 

Program :

 

1.     zahájení

2.     zpráva o činnosti výkonného výboru TJ DS Březejc o.s v roce 2008

3.     zpráva revizní komise

4.     závěr

 

Po každém projednávaném bodě programu bude diskuse a přijato příslušné usnesení.